You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Енкодери
 3. Абсолютни енкодери

Абсолютни енкодери

Абсолютните енкодери дават абсолютна цифрова стойност за позицията на вала само за един оборот (еднооборотни) или включваща броя на оборотите на вала (многооборотни).

 • Изходящият сигнал се подава в двоична форма. Колкото по-голям е броят на битовете, толкова по-голяма е и разделителната способност
 • Оптична технология
 • Еднооборотни RN*, многооборотни RM*
 • Разделителни способности: 13, 24 и 25 бита
 • Версии с конектор, кабел или клемна камера
 • Версии като плътен вал със захващащ/синхронизиращ фланец или с кух вал
 • Интерфейси: SSI, PROFIBUS, PROFINET, CANopen, DeviceNet
Версии
Тип Корпус Ø Плътен вал Ø Кух вал Ø Разделителна способност Характеристики

Абсолютни
еднооборотни
58 mm 6 mm
10 mm
- 13 бита • разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени
• Profibus и Can интерфейс

Абсолютни
многооборотни
36,5 mm
42 mm
58 mm
6 mm
10 mm

12 mm
24 бита
25 бита
• разделителната способност и сигналът могат да бъдат зададени
• Profibus, ProfiNet DeviceNet, SSI и CANopen интерфейс

Абсолютни многооборотни енкодери

 • Определяне на точното положение чрез гледане на кода върху диска при няколко завъртания
 • Енкодерите подават уникална кодирана стойност, която се състои от позицията върху диска (разделителна способност) и позицията на зъбния механизъм (обороти).

Предлагат се абсолютни енкодери с паралелни, серийни изходи или изходи на индустриална мрежа за предаване на данните за позицията на вала.

 • Абсолютните енкодери с паралелни изходи изискват изход за всеки бит информация. Например абсолютен енкодер с 12-битов паралелен изход ще изисква дванадесет отделни изхода за предаване на данните. Този енкодер ще има разделителна способност 4096.
 • Данните за позицията на енкодера могат да бъдат прехвърлени също и през синхронен сериен интерфейс (SSI).

Обичайните изходи на индустриална мрежа на абсолютните енкодери обхващат DeviceNet, Profinet, Profibus, CANopen, Ethernet IP и EtherCAT.

Абсолютни еднооборотни енкодери

 • Определят точната позиция чрез гледане на кода върху диска
 • Абсолютните еднооборотни енкодери подават уникална кодирана стойност за всяка стъпка на нарастване на вала, те се използват в приложения, при които валът не се върти на повече от 360.
 • При спиране на тока уникалната позиция на вала се поддържа в абсолютните енкодери. Няма нужда да се връщат в изходна позиция („home position“), за да се определи позицията на вала.

Всички инкрементални енкодери на ifm действат като абсолютни еднооборотни енкодери, когато се използват с IO-Link. Те установяват и запазват стойността на позицията – дори и при прекъсване на захранването.