You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Енкодери

Енкодери

В много производства и производствени процеси, в работните машини и в областта на възобновяемите енергии енкодерите са се наложили като надеждни инструменти, които осигуряват прецизно позициониране. Те преобразуват въртящото движение в цифрови сигнали. Енкодерите използват откриване по фотоелектричен или магнитен метод без износване. За осигуряване на откриването се използва импулсен диск, закрепен здраво към вала, или подвижен магнитодържател.

Съществуват инкрементални и абсолютни енкодери. Инкременталните генерират точно определен брой импулси за оборот. Те служат за измерване на изминатото ъглово или линейно разстояние. Абсолютните енкодери дават абсолютна цифрова стойност за всяка ъглова позиция – дори над няколко оборота.