1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. технология

3D Smart сензор O3M – технология

Технология PMD Time-of-Flight

С технологията PMD-Time-of-Flight се извършва триизмерно регистриране на сцени и обекти само с една снимка и без деформация от движение. В този случай сцената, която трябва да бъде измервана, се осветява с модулирана, невидима инфрачервена светлина и отразената светлина попада върху PMD сензора.

Високопроизводителна измервателна система

Благодарение на патентованата PMD технология дори при материали с различен коефициент на отражение се постига висока повтаряемост на данните от измерванията. Използваната многофазна измервателна система разпознава дори смущенията от силното запрашаване или образуване на водна мъгла.

Усъвършенствани алгоритми

С усъвършенствани алгоритми от автомобилния сектор и честота на измерване до 50 изображения/секунда сензорът се грижи за бързо и надеждно изчисление на 3D информацията. Благодарение на специално модулираната инфрачервена светлина дори при материали с различен коефициент на отражение се постига постоянно висока скорост на разпознаване. И това става с минимално време на реакцията от 40 ms.

Функции за самодиагностика

Интерфейси, като CAN с J1939 или CANopen и Fast-Ethernet, се интегрират стандартно. Функциите за самодиагностика от сензора до системата за инфрачервено осветление информира по всяко време за състоянието на системата.