1. Стартова страница
  2. 3D Smart сензор O3M
  3. поле на кадъра

3D Smart сензор O3M – поле на кадъра

Принципът на действие на PMD технологията се базира на метод за измерване на времето за преминаване на светлината (ToF, Time of Flight). В този случай сцената, която трябва да бъде измервана, се осветява с модулирана, невидима инфрачервена светлина и отразената светлина попада върху PMD сензора.

Огромен обзор

Работният обхват до 35 m в типични обкръжаващи условия и до 50 m върху отразяващи обекти гарантира универсално приложение. Всеки пиксел на PMD чипа определя разстоянията в сцената на базата на фазовото изместване между изпратения и получения сигнал.

Потискане на паразитната светлина

Интегрираното активно потискане на паразитната светлина предотвратява почти напълно насищането на приемника за изображение с излъчена паразитна светлина. По този начин PMD-3D сензорът може да бъде използван при пълно слънчево излъчване от 120 klx.