1. Стартова страница
  2. 3D сензор O3D
  3. материали за изтегляне

3D сензор O3D – материали за изтегляне

mobileVisionAssistant за iPad

ifm mobileVisionAssistant е приложение за мониторинг за камери O3D3xx на ifm и сензори, разработено специално за iPad.
Приложението може да показва данните от свързаните камери и сензори в конфигурируема 2D картина.

Изтегляне:mobileVisionAssistant