You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D сензор O3D
  3. приложения
  4. 3D сензор O3D – 3D измерване на нивото/регистриране на граничното състояние

3D сензор O3D – 3D измерване на нивото/регистриране на граничното състояние

Оптично 3D измерване на нивото и регистриране на граничното състояние

3D сензори сPMD технология

  • Непрекъснато измерване на неравни повърхности
  • Определя минимални, максимални или средни стойности
  • Обучаване на различни форми на резервоара
  • Филтриране на смущаващи монтирани елементи
  • Безконтактно откриване на непрозрачни среди, за нива на напълване до 10 m

Позволява гъвкава конфигурация
Системата регистрира твърдите, непрозрачни вещества и насипни материали в резервоари, силози или бункери с ниво на напълване от 10 m. При транспортиращи средства като лентови транспортьори с O3D може да бъде регистрирана прецизно височината на натоварване, а при палети – натоварването.
Сензорът определя нивото на напълване чрез дефиниран фон и с технологичната стойност се предава през аналогов изход или в цифров вид и без смущения през технологичния Ethernet интерфейс. Алтернативно O3D може да се използва като превключвател за гранично положение.
Полето на измерване на сензора може да бъде адаптирано към геометрията на резервоара. Чрез така наречените „Региони на свързване“ могат да бъдат филтрирани например смесителни механизми или други прикачни части. Сензорът позволява да бъдат обучавани различни форми на резервоара, като например фуния, прави или конусни силози или наклонени лентови транспортьори в празно състояние. По този начин при насипни материали се получава средното ниво на напълване, включително и при образуване на насипни конуси или фунии.