You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. 3D сензор O3D
  3. приложения
  4. перспективи

3D сензор O3D – перспективи

Поглед към бъдещите приложения:

В бъдеще ще са възможни и други приложения, като измерване на нивото, измерване на обема, измерване на разстоянието и депалетизиране.

 

Пример за приложение:
Роботика

Съкращаване на циклите на палетизиране чрез бързо локализиране на изделието.

Преди:
Съвременните решения използват подвижни линейни скенери за локализация на пакети.

 

В бъдеще:
Технологията с 3D камера регистрира всички необходими данни в „моментална снимка“.

 

 

Пример за приложение:
Автоматична снимка на палети

Бързо локализиране и идентификация на геометрията на палета.

Преди:
Съвременните решения използват линейни скенери за идентификация на позицията и геометрията на палета за автоматизирано заснемане.

 

В бъдеще:
Технологията с 3D камера регистрира данните в „моментална снимка“. Палетът се заснема без забавяне.

 

 

Пример за приложение:
Депалетизиране

Идентификация на „осиротелите“ транспортни съдове, за да бъде елиминирана опасността от разрушаване.

Преди:
Депалетизирането на отделни слоеве се разви до предпочитан метод за ритмично подаване на продукти към системата.

 

В бъдеще:
Отделните кутии в един слой могат да предизвикат повреди, когато роботът опита да приеме следващия слой кутии. Технологията с 3D камера предотвратява такива падания чрез разпознаване на височината на слоя, респективно „осиротелите“ кутии във всяка позиция на палета.