You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. 3D сензор O3D
 3. приложения
 4. определяне на обема

3D сензор O3D – определяне на обема

Определяне на обема с 3D сензор O3D

Новият 3D сензор регистрира размерите на стоките с иновативната технология Time-of-Flight. Чрез прагови стойности той подава съобщение, когато например параметрите на пакета са извън дефинираната област.

 • Безконтактно измерване на обекти с форма на паралелепипед, например кашони или пакети.
 • Определяне и сравняване на размери, положение на завъртане и позиции.
 • Подава височината, ширината и дължината за изчисляване на размера на лентата и обема.
 • Параметрите за качество помагат при откриването на повредени или деформирани обекти.
 • Превключващи изходи и технологичен интерфейс Ethernet.

Революция в интралогистиката

Дали обикновен палет, пощенски пункт, складово хале, логистичен или разпределителен център: Използваемият обем на складовото място определя капацитета и разходите. Това е добра причина да бъде осигурено възможно най-доброто използване на необходимото място още при зареждането.

Новият 3D сензор регистрира размерите на стоките с иновативната технология Time-of-Flight. Чрез прагови стойности той подава съобщение, когато например параметрите на пакета са извън дефинираната област. За автоматизирано планиране на складовото място с помощта на система за управление на складовете (WMS – Warehouse Management System) или ERP система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP – Enterprise Resource Planning) той подава информация за размерите, положението на завъртане и позицията на обектите. Данните служат и на управленията на роботи, сортировачи и стрелки. Освен с устойчивост сензорът се отличава преди всичко с удобно управление и лесна възможност за интеграция.

Използването на определянето на обема

 • Безконтактно измерване на обекти с форма на паралелепипед (например: кашони или пакети).
 • Определяне на размери, положение на завъртане и позиция.
 • Осигурява данни за изчисление на размера на лентата и на обема.
 • Параметрите за качество помагат при откриването на повредени обекти.
 • Независим от цвета и устойчив на паразитна светлина благодарение на технологията за времето на преминаване на светлината (технология time-of-flight) (ToF).

Просто и удобно пускане в експлоатация

 • Свързване чрез цифрови входове и изходи или Ethernet интерфейс.
 • Бързо конфигуриране, по принцип по-малко от три минути.
 • Асистентът за електрически монтаж помага при първото пускане в експлоатация.