You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. 3D сензор O3D
 3. приложения
 4. контрол на окомплектоваността

3D сензор O3D – контрол на окомплектоваността

Контрол на окомплектоваността с 3D Smart сензор O3D

3D сензорът гледа съда отгоре и го сравнява с научените преди това от потребителя модели. Той сигнализира отклоненията чрез превключващия изход. Непрекъснатата комуникация с потребителите и широкообхватните манипулационни тестове осигуряват изключително лесното управление и възможността за интеграция на сензора.

 • Сигурно разпознаване на недостатъчно напълване или препълване.
 • Автоматично следене на позицията.
 • Възможност за обучение за различни типове опаковки.
 • Независим от цвета и устойчив на паразитна светлина благодарение на технологията за времето на преминаване на светлината (технология time-of-flight) (PMD).
 • Превключващи изходи и технологичен интерфейс Ethernet.

Никога вече непълни доставки

Ако някой палет, в който липсва само една опаковка, пристигне при клиента, той често връща цялата стока. Освен недоволство това създава и допълнително разходи. На помощ идва проверката на окомплектоването. Често за тази цел се монтират отделни сензори за всяка отделна позиция на опаковката. Това е недостатъчно гъвкаво, когато се сменя видът или големината на опаковката. Тогава се налага преоборудване. Ако обаче се променят цветът или текстурата на опаковката, обикновените сензори достигат своите граници.

Всички тези проблеми са непознати за контрола на окомплектоваността на базата на 3D сензор: 3D сензорът гледа съда отгоре и го сравнява с научените преди това от потребителя модели. Той сигнализира отклоненията чрез превключващия изход. Непрекъснатата комуникация с потребителите и широкообхватните манипулационни тестове осигуряват изключително лесното управление и възможността за интеграция на сензора.

Използване на контрола на окомплектоваността

 • Обучение за различни типове опаковки и избор без механично преоборудване.
 • Недостатъчно напълване или препълване и при необходимост контрол и за двете.
 • Автоматичното следене на позицията гарантира стабилна функция и при променлива позиция на обекта.
 • Независим от цвета и устойчив на паразитна светлина благодарение на технологията за времето на преминаване на светлината (технология time-of-flight) (ToF).

Просто и удобно пускане в експлоатация

 • Свързване в система за автоматизация чрез цифрови входове и изходи или Ethernet интерфейс.
 • Бързо конфигуриране, по принцип по-малко от три минути.
 • Асистентът за електрически монтаж помага при първото пускане в експлоатация.