Due to technical problems, we are currently unable to provide you with all shop functions.

We are working hard to eliminate these problems and give you access to the functions again as soon as possible.

You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
  1. Ултразвукови сензори
  2. Предимства

Предимства на ултразвуковите сензори

Ултразвуковите сензори откриват всички обекти, които отразяват звука и измерват времето между изпращането и приемането на отразения звуков сигнал. Цветът, прозрачността и качеството на повърхността на целта са без значение.

Предимства пред другите принципи на измерване

Обект/приложение Ултразвуков сензор Сензор за разстояние ToF Фотоелектричен
сензор
Блестящи обекти
Обекти с неправилна форма
Обекти с отвори
Прозрачни обекти
Прозрачни
течности
Прозрачно
фолио
Голяма площ
Един сигнал
Цели с различен цвят
Ниво на обекти с неправилна форма
(семена, картофи)
Голям диапазон (>1 m)
Динамично приложение
Ъгъл към целта
Малки цели

Надеждно откриване на прозрачни обекти

Блистерни опаковки, бутилки от PET или прозрачни пластмасови купички в хранително-вкусовата промишленост могат да бъдат надеждно открити с помощта на ултразвукови сензори.

Идеални за трудни за измерване повърхности

За разлика от фотоелектричните сензори, цветът, прозрачността и отражателната способност на целта не влияят на отчитането. Широкият лъч позволява надеждно откриване дори на мрежести обекти.

Намалява отлаганията

Вибрацията на акустичния преобразувател намалява отлагането на прах. Сензорите работят надеждно дори при леко замърсяване и могат да се използват в приложения, където фотоелектричните сензори достигат своите граници.

Изключителни характеристики

Във всякакви приложения, вариращи от наблюдение на височината на партидите на картонени кутии до откриване на „празно“ състояние на лъскави пластмасови етикети, ултразвуковите сензори осигуряват надеждни и непрекъснати сигнали. Например, сензорът тип M18 предлага особено малка сляпа зона и големи диапазони на регистриране, които обикновено се постигат само от сензори със значително по-голяма конструкция.

Добавена стойност чрез използване на версии на IO-Link

Изборът на IO-Link версия на ултразвуковите сензори на ifm предлага следните предимства:

  • Виртуален бутон за обучение за лесна и ефективна настройка на точки на превключване
  • Удобна смяна само с включване
  • Параметрите могат да се съхраняват в IO-Link Мастър
  • Не е необходима подробна документация на зададените параметри
  • Извеждане на стойности на разстояние в милиметри
  • Звуковият лъч може да се настрои според приложението
  • Регулируемо закъснение при включване и изключване за надежден измервателен сигнал
  • Заключването на бутоните осигурява защита срещу нежелана намеса