You probably do not come from: Bulgaria. If necessary, change to: United States
 1. Сензори за поток
 2. Избор по среда
 3. Газове

Измерване на газообразни среди

Бележки:
Изключително подходящи

Много подходящи

Подходящи

Неподходящи
 
Наличен

Липсват
  Подходящи в известна степен – моля, в този случай се свържете със Сервизния център на адрес: +359 2 807 59 69.
  Калориметрични
вградени сензори
Калориметрични
потапящи се сензори
  Информация за продукта Информация за продукта

Принцип на измерване

Калориметричен

Калориметричен

Точност

Загуба на налягане

Регистриране на посоката

Измервател на количество (суматор)

Медия    

Непроводяща среда:

Химически течности
с ниска концентрация,
напр. разтвор на натриева основа < 5 %

Устойчиви на    

Температурни колебания

Промени на вискозитета

Наличие на въздух

Частици

Пикове на налягането

Отлагания

Вибрации

Монтаж    

Без необходима дължина на входната тръба

Калориметрични вградени сензори Специални характеристикиПринцип на измерване

Серия на продукта

 • Серия SD

Измервателен диапазон

 • 0.2...200l/min

Напречно сечение

 • 1/2"...1 1/2"

Температура на средата

 • –10...100 °C

Номинално налягане

 • 40 bar

Изисквания

 • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба
 • Термопроводяща среда
 • Избягване на резки промени на температурата

Индустрии

 • Автомобилна промишленост
 • Роботика и автоматизация
 • Корабна автоматизация
 • Хранителна промишленост

Основни характеристики

 • Висока точност на измерване
 • Висока динамика на измерване
 • Загуба при ниско налягане

Технологични стойности

 • Измерване на общото количество/суматор
 • Поток
 • Температура
 • Налягане
 • Състояние на устройството/диагностика

Калориметрични потапящи се сензори

Специални характеристики


Принцип на измерване

Серия на продукта

 • Серии SI, SA и SF

Номинален диаметър

 • Независими от DN

Измервателен диапазон

 • Течност 0.04...3 m/s
 • Газ 0.6...100 m/s

Точност

 • Течност ± (7% MV + 2% VMR)
 • Газ ± (10% MV + 2% VMR)

Температура на средата

 • –20...90 °C

Номинално налягане

 • До 300 бара

Изисквания

 • Трябва да се вземат под внимание дължините на входящата и изходящата тръба
 • Термопроводяща среда
 • Избягване на резки промени на температурата

Индустрии

 • Автомобилна промишленост
 • Роботика и автоматизация
 • Водна промишленост
 • Корабна автоматизация
 • Хранителна промишленост

Основни характеристики

 • Независими от номиналните диаметри на тръбите
 • Възможност за избор на най-различни материали, които ще бъдат в контакт със средата
 • Лесна настройка

Технологични стойности

 • Скорост на потока в дадена точка
 • Температура
 • Състояние на устройството/диагностика
 • Изчислен поток