You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Y разпределител M12 за хигиенни и мокри зони

Y разпределител M12 за хигиенни и мокри зони

ecolink M12 – Y разпределител за приложения с повишени изисквания

  • Без съдържание на халогенни елементи и силикон
  • Свързващата техника съответства на стандарт M12 (EN 61076)
  • Оптимално уплътняване дори и при монтаж без инструменти
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Оптично и хаптично маркиране на портовете

ecolink M12 за хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех.
Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства.
Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.