You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Централна разпределителна кутия M8

Централна разпределителна кутия M8

Компактна разпределителна кутия M8 със сигурна ecolink връзка

  • Защита на O-пръстена с механичен твърд упор
  • Отлично уплътняване дори и при монтаж без инструменти
  • Висококачествени материали за трайна надеждност
  • Свързващата техника съответства на стандарт M8 (EN 61076)
  • Необходимост от малко място благодарение на тясното и плоско изпълнение

Малко изпълнение – голяма защита
Необходимост от малко пространство, като например в областта на роботиката, манипулационна и монтажна техника, повечето приложения изискват
специални решения. Тук се представя убедително новата, компактна разпределителна кутия M8 с доказалата се сигурна технология ecolink. Само висококачествените
материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация осигуряват постоянната готовност на съоръжението.

Технология ecolink
Чрез използването на новата технология ecolink се избягват грешките при монтажа. Интегрираният механичен твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване. Това позволява бърз и сигурен монтаж и без скъпи динамометрични инструменти.