You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Конектори M12 с увеличено сечение

Конектори M12 с увеличено сечение

Кабел ecolink M12 с увеличено сечение за по-малък пад на напрежението

  • Кабелите с 4 x1 mm2 намаляват пада на напрежението
  • Свързващата техника съответства на стандарт M12 (EN 61076)
  • Оптимално уплътняване дори и при монтаж без инструменти
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби

Кабел ecolink performance за приложения с повишени изисквания
Голямото сечение на кабела от 1 mm2 пренася и силните токове с малък пад на напрежението.
Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства.
Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване.
Висококачествените материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.