You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Конектори M12 за хигиенни и мокри зони

Конектори M12 за хигиенни и мокри зони

ecolink M12, сигурната връзка и за тежки приложения

  • Без съдържание на халогенни елементи и силикон
  • Оптимално уплътняване и при ръчен монтаж благодарение на контрагайките с голямо сцепление
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби
  • Светодиодите се виждат отчетливо и при силно светлинно облъчване

ecolink M12 за хигиенни и мокри зони в хранително-вкусовата промишленост
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех.
Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства.
Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване.
Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.