You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. Конектори M12

Конектори M12

Винаги сигурна връзка. ecolink M12 – и за специална употреба

  • Свързващата техника съответства на стандарт M12 (EN 61076)
  • Оптимално уплътняване дори и при монтаж без инструменти
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби
  • Светодиодите се виждат отчетливо и при силно светлинно облъчване

ecolink M12 за приложения с високи изисквания
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените производствени процеси и правилната инсталация осигуряват постоянния успех.
Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства.
Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира оптимално и постоянно уплътняване. Висококачествените материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.