You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. ecolink M12 – сигурната връзка за хигиенни и мокри зони

ecolink M12 – сигурната връзка за хигиенни и мокри зони

Сигурна и при силни смущаващи въздействия в хранително-вкусова промишленост

  • Технологията за свързване съответства на стандарт M12 (EN 61076)
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Трайна защита срещу вибрации с контур на режещите зъби
  • Постоянна висока защита срещу ЕМС

ecolink M12 за стандартни приложения
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените производствени процеси и правилната инсталация осигуряват постоянния успех.
Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Асиметрично действащата защита срещу вибрации задържа накатената гайка на нейното място и по този начин гарантира малко преходно съпротивление между гайката на конектора и корпуса на свързаното устройство. Това е изключително важно за трайно висока защита срещу смущаващи въздействия.