You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за свързване
  4. ecolink, сигурната връзка и за тежки приложения

ecolink, сигурната връзка и за тежки приложения

От индустриалната автоматизация до производството на инструменти

  • Технологията за свързване съответства на стандарт M12 (EN 61076)
  • Оптимално уплътняване дори и при инсталация без инструменти
  • Механичният твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване
  • Оптично и хаптично маркиране на портовете

ecolink M8 и M12 за приложения с високи изисквания
Повечето приложения изискват специални решения. Само висококачествените материали, сигурните производствени процеси и правилната инсталация водят до постоянен успех. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на гайките. В този случай инсталацията и демонтажът стават без помощни средства. Висококачествените, специално съобразени с приложението материали и интензивният контрол по време на и след производството гарантират най-висок стандарт на качеството.