You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Следене на вибрации – наистина интелигентно

Следене на вибрации – наистина интелигентно

Повече от само следене на вибрации съгласно ISO 10816

  • 2 вибрационни характеристики, обща вибрация и ускорени или ударни импулси и шумове на лагерите
  • Свободно конфигурируеми честотни диапазони, например за контрол съгласно ISO 10816
  • Могат да бъдат свързани други измервани величини, например температура (4...20 mA)
  • Интегрирано запаметяване на историята с часовник в реално време, както и устройство за регистриране на данни и търсене на тенденция

Компактен сензор за вибрации
Точно за спомагателните агрегати (например двигатели, вентилатори, помпи), чиито вибрации се контролират на ръка или изобщо не се контролират, ifm electronic предлага сега проста и интересна алтернатива.
Най-новият член на компактната серия VN, VNB211, контролира онлайн цялостното състояние на вибрациите на машините и съоръженият съгласно ISO 10816 и възникващите ускорения (състояние при доставка). Като технологичен параметър, който може да бъде свързан допълнително, освен вибрациите на машината под формата на аналогов сигнал може да бъде измервана и следена и температурата. Параметрите и граничните стойности могат да бъдат конфигурирани с бутоните. Промените на състоянието при доставка (основно задаване на параметри) стават с помощта на компютърния софтуер VES004.