You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Модул часовник за реално време за мобилни работни машини

Модул часовник за реално време за мобилни работни машини

Часовник за реално време с CAN интерфейс

  • Компактно изпълнение в корпус на реле за МПС
  • CAN интерфейс за комуникация със системата за управление
  • Интегриран изход за аларми
  • Лесна интеграция в приложната програма чрез предварително дефинирани CODESYS функционални блокове
  • Устойчиво, подходящо за мобилни приложения изпълнение на устройството

Измерване в реално време за мобилни работни машини
Точното системно време е важна функция за много мобилни приложения. Докато в големите и комплексни машини тази задача често се изпълнява от централния дисплей, за малките и компактни машини до момента не се предлагаше изгодно от гледна точка на разходите и подходящо за мобилни приложения решение.
CANrtc предлага тази функционалност в компактния корпус на реле за МПС. Той се параметризира през CAN Bus и осигурява текущото време и дата. През интегрирания изход за аларми в определен момент могат да бъдат изпълнени различни функции, като например стартиране на управлението на машината.
За CANrtc е на разположение софтуерната библиотека на съвместимия с IEC61131-3 софтуер CODESYS. Това позволява бърза и лесна имплементация на приложния софтуер.
 

Функции и предимства
Компактният часовник за реално време допълва и системите за управление в малките и компактни машини, и комплексните управления на процеса в големите машини.

Механично устройство
Интегрираната в компактен пластмасов корпус електроника предлага всички необходими щекерни връзки в съответствие с ISO 7588 чрез подредбата на щекерите. Тя е лесна за използване и налична в цял свят. За повишаване на класа на защита при монтаж във връзка с BasicRelay CR0421 и подходящо затваряне на модула CANrtc може да се използва и в зони с опасност от пръскаща вода.

Високопроизводителна електроника
Електрониката е оптимизирана за областта на приложение. Интегрираната буферна батерия осигурява сигурно преодоляване на периодите без захранващо напрежение. Изходът за аларми включва в свободно избран момент свързан консуматор или електронен модул на системата.

Може да се програмира в съответствие с IEC 61131-3
Софтуерът CODESYS позволява на потребителя прегледно и лесно създаване на приложен софтуер. За часовника за реално време CANrtc може да се използва библиотека с необходимите функции за въвеждане на параметрите и комуникация.
Параметрите могат да бъдат зададени и прочетени от приложната програма. RTC данните са на разположение и на други участници на шината през отворения CAN интерфейс.