You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Видеосплитър за мобилни работни машини

Видеосплитър за мобилни работни машини

MultiViewBox: Показване на картина от 4 камери на един монитор

  • Видеосплитър за картина от четири камери
  • 9 различни режима на показване (вкл. Birdview)
  • Аналогов видеоизход (PAL)
  • Устойчив на удари и вибрации, корпус от неръждаема стомана
  • Типов сертификат E4, оптимизиран за употреба в мобилни работни машини

Подходящата картина за всяка ситуация
MultiViewBox е предназначен за употреба в мобилни работни машини при тежки условия. Има четири входа за камери. В зависимост от изискванията през един вход за управление могат да бъдат избирани 1, 2 или 4 картини едновременно с различено подреждане. Пример: Cam1 при движение напред и Cam2 и 3 движение назад. В така наречения „Birdview“ могат да бъдат включени дори и 4 картини за обзорен изглед. Потребителят може да избере общо 9 различни изображения.
 

Аналогов видеоизход
Като дисплей може да бъде използван и подходящият за мобилни приложения диалогов модул PDM360 на ifm с аналогов видеовход или всеки друг видеодисплей с видеовход PAL.