You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Безжична комуникация за мобилни работни машини

Безжична комуникация за мобилни работни машини

CANwireless: WLAN и Bluetooth за CAN Bus

  • WLAN/Bluetooth връзка за мобилни работни машини
  • Свързване, програмиране, техническа поддръжка и диагностика на машини – без кабели
  • Поддържа MaintenanceTool, CODESYS и Service-Tool
  • Работни режими „Infrastructure“ и „Access Point“
  • Компактен и устойчив корпус

Безжична връзка с мобилни работни машини
Благодарение на най-новите технологии, като например поддръжка на WLAN с честотни ленти за 2,4 GHz и 5 GHz, както и на Bluetooth, сега съществуват разнообразни възможности за създаване на радиовръзка с работните машини.
CANwireless позволява безжичното свързване с машината направо от съществуващите софтуерни инструменти на ifm за мобилни системи за управление, като например CODESYS или MaintenanceTool.
Освен връзката между PC или мобилно крайно устройство и работната машина машините могат да се свързват и помежду си. С CANwireless машините могат да обменят информация и да работят съвместно.
Устройството поддържа технологиите на Индустрия 4.0 и IoT (Internet of Things) и позволява машините да бъдат още по-интелигентни

Функции и свойства
CANwireless позволява безжично свързване с CAN Bus в превозно средство или машина. С двата основни работни режима „Infrastructure“ и „Mini Access Point“ модулът може да установява връзка по различни начини.

Работен режим „WLAN Infrastructure“
В работен режим „Infrastructure“ CANwireless е конфигуриран за свързване към съществуваща WLAN инфраструктура. Когато устройството е свързано към мрежата, то може да се свърже автоматично с друг участник в мрежата (клиент) или да приема постъпили заявки за свързване (сървър). Могат да се обменят CAN Bus данни с другите свързани участници в мрежата.

Работен режим „WLAN Mini Access Point“
Когато CANwireless е конфигуриран като „Mini WLAN Access Point“, той създава собствена WLAN мрежа, с която могат да се свържат много други устройства, като например други CANwireless устройства, компютри, смартфони или таблети. Както и в работен режим „Infrastructure“, в своята собствена мрежа устройството може да функционира и като клиент, и като сървър. Данните по CAN Bus на Mini-AP устройството се споделят с останалите свързани участници в мрежата.

CAN-to-CAN Bridge
Работните режими „WLAN Infrastructure“, „WLAN Mini Access Point“ или „Bluetooth“ поддържат допълнително безжичен CAN Bus Bridge между няколко CANwireless устройства.

Безжична диагностика и отстраняване на грешки
Инструменти като CODESYS V2.3 и MaintenanceTool предлагат възможност за използване на CANwireless като интерфейс с работната машина.

CAN-to-WLAN/Bluetooth филтър
При необходимост CANwireless може да филтрира данните, които трябва да бъдат предадени безжично. Това намалява натоварването с данни и увеличава работната сигурност.