You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за мобилни машини
  4. Модулен контролери с изходи за релета с високо ниво на тока

Модулен контролери с изходи за релета с високо ниво на тока

Управление на мощността в мобилни работни машини

  • Ефективни, защитени изходи за реле с функция за диагностика
  • Свързване на сензори и актуатори без други външни проводници
  • Ефективни CAN интерфейси за различни комуникационни задачи
  • Лесна инсталация благодарение на съгласуваната механична концепция ecomatmobile Basic
  • Свободно програмируем съгласно IEC 61131-3 с CODESYS

ecomatmobileBasic
В много от малките и компактни мобилни приложения изискванията към задачите на управлението се повишават. Търсят се оптимизирани по отношение на разходите, модулни и годни за използване в мобилни приложения контролери.
ifm предлага за тази цел ecomatmobile Basic, който се състои от съгласувани помежду си компоненти BasicRelais, BasicController и BasicDisplay.
Семейството на BasicController вече се допълва от BasicController relay. Негова специфика са шест защитени и с възможност за диагностика изходи за реле за захранването на консуматори на висок ток в мобилни машини. Освен това, то разполага с многофункционални и конфигурируеми с приложния софтуер цифрови и аналогови входове.
BasicController relay може да бъде свободно програмиран със съвместимия с IEC61131-3 софтуер CODESYS.