1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Софтуер
 4. Задаване на параметри на IO-Link чрез Master

Задаване на параметри на IO-Link чрез Master

Софтуер за въвеждане на параметри LR DEVICE с помощта на IO-Link Master

 • Лесно и бързо задаване на параметри с помощта на IO-Link Master
 • Нагледно представяне
 • Лесно и бързо въвеждане на параметрите на устройството (точки към много точки)
 • Набори от параметри, които могат да бъдат прехвърляни

Характеристики

 • Възможно е онлайн и офлайн въвеждане на параметри
 • Поддържа всички IO-Link устройства
 • Описание на софтуера и параметрите на всички поддържани езици
 • Подробни текстове за описание на съдържанието на всички параметри
 • Тематично групиране на наборите от параметри
 • Задаване на параметрите на IO-Link Master устройствата (серия AL11xx)
 • Поддръжка на най-новите IO-Link устройства на ifm
 • Поддръжка на IO-Link актуатори
 • Задаване на параметрите на устройствата през мрежата

Предимства за клиента

 • Оптимизирано въвеждане на параметри и валидиране чрез графична визуализация на технологичните стойности
 • Намаление на времето за настройка
 • Оптимизирана процедура за смяна на устройство
 • Електронен отчет на наборите от параметри

Графично представяне на технологичните стойности

 • Графично сравнение на технологичните стойности с превключващите изходи
 • Лесно, нагледно представяне на технологичните стойности
 • Експортиране на технологичните стойности в таблица

Документация и архивиране

 • Записване / зареждане на набори от параметри във / от файл
 • Архивиране на набори от параметри като pdf файл

Разпознаване на устройство

 • Автоматична идентификация на IO-Link Master устройствата и свързаните IO-Link сензори/актуатори
 • Автоматична идентификация на IO-Link сензорите
 • Показване на характеристиките на сензора
 • Осигуряване на коректното предаване на параметрите чрез разпознаване на несъвместимите устройства
 • Много лесно добавяне на нови и актуализирани IODD файлове

Работни характеристики

 • Задаване на параметрите на IO-Link Master и IO-Link устройствата през мрежата
 • Едновременно записване на параметри на няколко устройства
 • Помощ при въвеждането на параметри чрез помощни текстове и гранични стойности, както и чрез проверка по време на въвеждането
 • Сигурно управление чрез разпознаване на устройства, както и чрез възстановяване на стойностите по подразбиране
 • Показване на качеството на комуникацията на IO-Link
 • Задаване и показване на идентификатор на производствените средства (специфичен за приложението етикет)
 • Добавяне и актуализиране на съществуващите ifm IODD с едно щракване на мишката *)

*) Когато има връзка с интернет

Допълнителна обработка на стойностите на сензорите със свободноскалируемите LINERECORDER модули
Софтуерният фреймуърк LINERECORDER затваря информационния кръг на сензорния сигнал в света на ME-системите и ERP решенията (например SAP).

Системни изисквания:

 • Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows Server 2008 SP2, Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows 10
 • CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
 • 2 GB RAM
 • 5 GB свободно място на твърдия диск
 • Уеб браузър
 • Chrome, Firefox, Internet Explorer 11, Microsoft Edge


Текущ бюлетин