You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за безопасност
  4. Сигурна автоматизираща система, както и с PLC и Gateway функционалност

Сигурна автоматизираща система, както и с PLC и Gateway функционалност

Safety 4.0: Сигурната SmartPLC

  • Бързо и лесно пускане в експлоатация
  • Гъвкава и съответстваща на изискванията на утрешния ден благодарение на свързващия хардуер и CODESYS V3
  • Висока експлоатационна готовност благодарение на детайлната диагностика
  • Съотношение цена/действие без конкуренция
  • Сигурна до SIL 3, PL e

"All-in-one": повече от само PLC
Както смартфонът е повече от само телефон, новата SmartPLC е повече от само една обикновена PLC.
Тя може да бъде използвана гъвкаво за различни задачи и дори насочена към безопасността до SIL 3, PL e.
Например като:
– устойчив на откази PLC
– стандартна PLC
– AS-i Gateway
– визуализационна система
– конвертор на протоколи
– регистратор на данни
– интелигентен обработващ модул (ifm системни решения)

Двете интегрирани PLCen (1x устойчива на откази, 1x стандартна), високопроизводителните процесори, голямата памет и голямото разнообразие от поддържани протоколи позволяват управлението на сложни съоръжения с високи изисквания – и това на цена без конкуренция!