You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Технология за безопасност
  4. Сигурен AS-i входящ модул, специално за приложения със светлинни завеси

Сигурен AS-i входящ модул, специално за приложения със светлинни завеси

Със сигнално действие: AS-i модул за безопасност на труда (Safety at Work)

  • Оптимизирано разпределение на конектора M12 за приложения със светлинни завеси
  • Заглушаваща (Muting) лампа може да бъде задействана
  • Прецизна и гъвкава бърза инсталация
  • Захранването на светлинната завеса е възможно от AS-i
  • Висока сигурност чрез сертифициране по EN 62061/SIL3 и EN ISO 13849-1/ PL e

Модул за светлинна завеса
С този нов, сигурен входящ модул могат да бъдат свързани към AS-i Safety at Work светлинни завеси и други насочени към сигурността сензори с електронни OSSD изходи.

Задействане на Muting лампа
Интегрираните изходи позволяват свързването на две сигнални светлини.

Бърза инсталация без инструменти
Доказалата се бърза инсталация избягва грешките при свързване. За трансмитера, приемника и двата изхода за сигнали има по един свързващ конектор M12.

Две алтернативи за захранването
В зависимост от изпълнението захранването на светлинната решетка и сигналните светлини става изцяло от AS-i или от външна помощна енергия.