You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Система за обработка на импулси със сензорен дисплей

Система за обработка на импулси със сензорен дисплей

Мултифункционална система за обработка: обороти, време, брояч

  • Добра четливост на индикацията
  • 4 превключващи изхода и/или аналогов изход (V или mA)
  • Входна честота 250 kHz
  • Универсални HTL входове за сензор с NPN/PNP или NAMUR характеристики на превключване
  • Интуитивно управление с помощта на сензорен дисплей и текст

Разнообразна обработка на импулси
Многофункционалният дисплей представя най-различни измервани стойности от областта на промишлената автоматизация. Той обработва входните импулси според принципа на измерване на продължителността на периода. С помощта на коефициент на мащабиране оборотите, скоростите и времената могат да бъдат изчислени, показани и преобразувани в аналогов сигнал. Освен това устройството е подходящо и за задачи за броене и измерване на времето.
 

Висока производителност
Пет различни работни режима, допълнителни аналогови или превключващи изходи като опция, както и удобен дисплей, са включени в многофункционалната система за обработка за най-различни приложение в промишлената автоматизация.