You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Система за обработка и дисплей за аналогови сигнали

Система за обработка и дисплей за аналогови сигнали

Децентрализиран дисплей, предварителна обработка и конвертиране на аналогови сигнали

  • Минидисплей за контрол на граничните стойности
  • Добре четлив дисплей с червен и зелен цвят
  • Компактно изпълнение с клас на защита IP 67
  • Въвеждане на параметри чрез IO-Link
  • Конвертиране на аналогови измерени стойности в IO-Link комуникация

Следене на аналогови сигнали
Компактното щепселно устройство се използва лесно в свързващия проводник на аналоговите сензори (4...20 mA). Така то показва на място измерваните стойности. Потребителят може да зададе точка на превключване или гранична стойност, при които се включва транзисторният изход. Това се показва еднозначно и от промяната на цвета (червено-зелено) на дисплея. По този начин могат да бъдат сигнализирани надеждно критични технологичните състояния или неизправности по време на работа.

Конвертор за Индустрия 4.0
Една особеност е конвертирането на сигнала: Праговият дисплей преобразува аналоговите сигнали в цифрови IO-Link сигнали. Днес те са необходими в почти всякакви модерни промишлени условия, както и за приложенията за Индустрия 4.0.