You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Устойчиви сензори за обороти

Устойчиви сензори за обороти

Сензор и обработка в един корпус. Включително и с ATEX одобрение

  • Идеално решение във връзка с PLC
  • Позволява екраниран монтаж
  • Гъвкаво захранване (20...250 AC/DC)
  • ATEX одобрение, група II, категория 3D

Компактен контрол на оборотите
Новите сензори за обороти са компактното решение за контрол на оборотите, тъй като обработващата електроника вече е интегрирана в корпуса на сензора. Настройката на граничната стойност, при която изходът превключва, става с потенциометър. И въртенето, и линейното движение могат да се контролират за надхвърляне или падане под зададената стойност или блокиране. Тези нови сензори се различават от своите предходници по устойчивия метален корпус за екраниран монтаж. Допълнителна защита от удари не е необходима. Освен това се предлага и специален вариант с ATEX одобрение.

Приложения
Особено в областта на подемно-транспортната техника компактните сензори за обороти намират различни възможности за приложение, например за контрол на лентови транспортьори или кошови елеватори. Тук те обикновено служат за контрол на падане под зададената стойност или блокиране, респективно спиране.

Предимства
Сензорите за обороти съдържат целия контрол на оборотите, тъй като обработващата електроника и сензорът са интегрирани в един корпус. Точката на превключване се настройва с помощта на многооборотен потенциометър. Хистерезисът и времето на автономна работа при стартиране са твърдо зададени.

Начин на действие
Интегрираният сензор се демпферира чрез преминаващите гърбици или други метални включващи флагове. На базата на времето на демпфериранията модулът за обработка определя продължителността на периода, респективно честотата (действителната стойност на оборотите) и я сравнява с настроената точка на превключване (зададена стойност). По време на автономното действие при стартиране и когато оборотите са по-високи от стойността на включване изходът е превключен. Светодиод сигнализира за падането под зададените обороти и изключването на изхода.