You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Устойчиви и прецизни сензори за наклон – сега вече и с IO-Link

Устойчиви и прецизни сензори за наклон – сега вече и с IO-Link

С аналогови и превключващи изходи, както и следене на вибрации по избор

  • Висока прецизност в целия 2-осен ъглов обхват до 360°
  • Много малък температурен дрейф благодарение на активната компенсация на температурата
  • Визуализация на работните състояния и състоянията на превключване чрез отчетливи светодиоди
  • Позволяващи параметризация изходящи функции на тока и напрежението
  • Филтърни функции, които могат да бъдат настроени за различни приложения

Прецизността има значение
2-осните сензори за наклон са проектирани за голяма прецизност на измерване в целия ъглов обхват. Всички функции могат да бъдат параметризирани чрез IO-Link. Благодарение на активната температурна компенсация и високия клас на защита те работят абсолютно надеждно и при екстремални температури и тежки условия на околната среда.

Следене на вибрации
JN2200 може да бъде използван и като алтернатива и на 3-осния контрол на вибрациите. До 3 оси могат да бъдат взети под внимание по избор за изчислението на характеристиката. Типични приложения са регистрирането на вибрациите на конструкции или кули съгласно ISO 4866 или контрола на машини съгласно ISO 10816.