You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
 1. Стартова страница
 2. Нововъведения в продуктите
 3. Сензори за управление на движението
 4. Програмируем, инкрементален енкодер с IO-Link

Програмируем, инкрементален енкодер с IO-Link

Намалете многообразието на вариантите, без да правите компромис

 • Гъвкави: Резолюция от 2...10 000 свободно програмируема
 • Лесни: Ниво на сигнала в TTL или HTL логиката може да бъде настроена
 • Универсални: Конектор M12 или кабелен вход може да се използва радиално или аксиално
 • Адаптирани: Изпълнение като цял вал (затягащ/синхронен фланец) или кух вал
 • Комуникативни: Предаване на технологични и диагностични данни през IO-Link

Без компромиси
Магнитният принцип предлага прецизността на оптичния енкодер и устойчивостта на магнитните системи.

За 2 минути до правилния енкодер
Времето на големия брой варианти и сложните програмируеми енкодери е минало! Новите инкрементални енкодери на ifm electronic могат да бъдат използвани универсално благодарение на интелигентното си конструктивно изпълнение и функционалност и блестят с убедително съотношение цена-производителност:

 • Настройте индивидуално резолюцията.
 • Изберете между TTL или HTL логика.
 • Използвайте въртящия се щекер M12 или кабелния вход радиално или аксиално.

Остава да изберете още само фланеца и вала – и готово!

Комуникация през IO-Link
Технологичните стойности, параметричните и диагностичните данни могат да бъдат предадени първоначално чрез IO-Link. По този начин настройките могат да бъдат направени удобно преди монтажа.