You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Превключващи усилватели за преобразуване на сигналите на сензорите в AC мрежи

Превключващи усилватели за преобразуване на сигналите на сензорите в AC мрежи

Сензорните сигнали включват релета

  • Интегрирано захранване за сензора с широк диапазон
  • Тясно, пестящо място изпълнение
  • Кодираните винтови клеми улесняват инсталацията
  • PNP или NPN задействане по избор
  • Едноканално или двуканално изпълнение

Реле за големи токове на натоварване
Транзисторните изходи на обикновените сензори са проектирани за малки токове на натоварване. Ако потребителят желае да включва по-големи токове или дори променливи токове, така че трябва да бъде използван превключващ усилвател.
Той използва сигнала на сензора, за да управлява с него изходящо реле.

Гъвкави и спестяващи място
ifm предлага превключващи усилватели с едноканално и двуканално изпълнение. Те имат интегрирано захранване с широк диапазон (110...240 V AC), за да може да захранва с напрежение (24 V DC) свързаните сензори. Новите превключващи усилватели се характеризират с тясно форма, поради което нямат нужда от голямо място в разпределителния шкаф.