You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Обработващи модули за регулиране на нивото с един или два сензора

Обработващи модули за регулиране на нивото с един или два сензора

Лесно регулиране на ниво

  • Директно задействане на помпи и клапани
  • Отложено включване и отложено изключване с възможност за регулиране, респ. потискане
  • Интегрирано захранване за сензора с широк диапазон
  • Тясно, пестящо място изпълнение
  • Кодираните винтови клеми улесняват инсталацията

Използване
Обработващите модули регулират с помощта на сензори нивата в резервоарите и по този начин предпазват от преливане, работа на сухо и течове.

Регулиране на нивото с един сензор
Обработващият модул DL0201 използва един сензор, инсталиран на височина на граничното ниво, което трябва да бъде контролирано в резервоара. При достигане на нивото обработващият модул включва за време, което може да бъде настроено, за да спре например помпите за предпазване от преливане или работа на сухо.

Регулиране на нивото с два сензора
Обработващият модул DL0203 е типично регулиране на 2 токи, което управлява помпи и клапани с помощта на два сензора, един за горното и един за долното ниво.