You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за управление на движението
  4. Интелигентен, инкрементален енкодер с дисплей и IO-Link

Интелигентен, инкрементален енкодер с дисплей и IO-Link

Контрол на движението: Интегриран енкодер/модул за следене на посоката на въртене и брояч!

  • Свободно програмируеми резолюция 2...10.000 и ниво на сигнала (TTL / HTL)
  • Дисплей: двуцветен, електронно показване на процесните стойности
  • С едно завъртане: Конектор M12, използва се радиално или аксиално
  • Адаптирани: Изпълнение като цял вал (затягащ/синхронен фланец) и кух вал
  • Предаване на технологични и диагностични данни през IO-Link

Без компромиси
Магнитният принцип предлага прецизността на оптичния енкодер и устойчивостта на магнитните системи.

Просто устройство
Резолюцията и нивото на сигнала могат да бъдат програмирани.
Енкодерите имат голям диапазон на напрежения 4,5...30 V DC, което ги прави универсално приложими.

Мултифункционални
Енкодерът Performance Line разполага с интегрирана обработка на сигнали за следене на оборотите, функции за броене и разпознаване на посоката на въртене.

Интуитивни
Енкодерите предлагат лесна настройка и показване на стойността на позицията с помощта на дисплей и бутони за управление, както и интуитивна навигация в менюто.

Свързани в мрежа
Диагностичните данни и параметрите се предават сигурно по IO-Link. Готови за Индустриална революция 4.0!