1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Температурен сензор с пръстени за регулиране

Температурен сензор с пръстени за регулиране

Бързо пускане в действие – температурен превключвател с механична настройка

  • Измервателен диапазон -25...140C
  • Два превключващи изхода
  • Лесна настройка чрез два пръстена за регулиране, позволяващи оптимално отчитане
  • Механично блокиране срещу нежелано регулиране
  • Точност: ± 3K

Удобна и сигурна настройка
Температурните превключватели от серия TK са сензори за контрол на течни и газообразни среди, чиито точки на превключване могат да бъдат настроени интуитивно с два радиални пръстена за регулиране. Навсякъде, където има нужда от прости решения, устройствата от серия TK предлагат добра алтернатива. Не се налага сложно въвеждане на параметри от софтуера. Желаната температура се настройва с помощта на регулаторите, позволяващи лесно отчитане, без да е необходимо съоръжението да работи. Освен това състоянията на включване се показват от светодиоди.
 

Варианти
По желание сензорите се предлагат с една точка на превключване и връщане (TK6xxx) или две точки на превключване с постоянен хистерезис (TK7xxx). Температурните превключватели от серия TK винаги са първи избор за бързо и лесно ползване.