1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Измерване на абсолютното налягане

Измерване на абсолютното налягане

Нови трансмитери за абсолютно налягане PT с различни измервателни диапазони

  • Измервателен диапазон 0...1/1,6/4/10 bar абсолютно и аналогов изход 4...20 mA
  • Устойчива измервателна клетка от легирана стомана
  • Компактна конструктивна форма с технологична връзка G 1/4
  • Прецизност на измерване под 0,8%, повторяемост под 0,1%
  • Лесно свързване с конектор M12

Сензори за абсолютно налягане
Сега, в направлението Сензори за налягане, ifm разширява своя разнообразен асортимент със сензори за абсолютно налягане. Новата серия PT05 с нечувствителна измервателна клетка от метал, технологична връзка G 1/4, конектор M12 и аналогов изход се предлага заобичайните диапазони на налягане до 10 bar.

Начин на действие
Сензорите за абсолютно налягане работят независимо от налягането на въздуха в обкръжението, като това ги различава от сензорите за относително измерване. Обусловените от времето и надморската височина колебания на налягането на въздуха не влияят върху измерването. Това често е решаващ фактор в приложенията с вакум, в които се налага регулиране на налягането. Сензорите за абсолютно налягане нямат нужда от обезвъздушаване, което означава, че не е възможно грешно измерване поради запушване на обезвъздушаването. В областта на сензорите за налягане новите устройства се характеризират като подходящи за „специални задачи“.