1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. 200° под 2 s : Бърз, хигиеничен температурен трансмитер

200° под 2 s : Бърз, хигиеничен температурен трансмитер

Компактна форма с отлично време за реакция и разширен обхват на измерване

  • Обхват на измерване -50...200 °C, с възможност за скалиране чрез IO-Link 1.1
  • Много кратко време за реакция: T05 / T09 = < 0,5 s / < 2 s
  • Светодиод за визуализиране на работното състояние
  • Варианти с различни съответстващи на хигиенните изисквания технологични връзки
  • Различни дължини 25...150 mm

Аналогов и IO-Link
Температурният трансмитер има аналогов изход с 4...20 mA. Задаването на параметри става с интегриран IO-Link интерфейс.

Бърз и прецизен
Измервателният елемент Pt1000 от клас A постига висока прецизност с вътрешното калибриране при производството. Особеното тук освен допълнителният обхват на измерване е и отличното време за реакция. По този начин сензорът е подходящ за всички много точни и бързи процеси в среда с хигиенни изисквания.

Прозрачен и гъвкав
Един светодиод сигнализира отчетливо готовността за работа. Компактната форма, интегрираните технологични връзки и различните дължини на сондата позволяват лесен и гъвкава инсталация.


Текущ бюлетин