1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Хидростатично измерване на ниво за различни приложения

Хидростатично измерване на ниво за различни приложения

Сонда V4A с кабел от различни материали и различни дължини

  • PUR или FEP кабел за висока устойчивост на течности
  • Версия с ATEX одобрение за група I кат. M1 и група II кат. 1G и 1D
  • Добра обща прецизност и дългосрочна стабилност
  • Компенсиране на налягането чрез вентилиран кабел

Области на приложение
Сондите от серия PS служат за измерване на нивото в контейнери, резервоари, кладенци, течащи води, сондажи и пречиствателни станции за отпадни води. Прецизността от 0,5%, както и дългосрочната стабилност от 0,2%, годишно допринасят за сигурната експлоатация на сондата.

Устойчива, надеждна и гъвкава
Всички сонди имат устойчив корпус V4A. За стандартни приложения се препоръчва изгодния PUR кабел. За приложения, в които се изисква висока устойчивост на течности (например течни торове, масла или горива), се използва FEP кабел.

Сондите ATEX от серия PS3xxA служат за измерване на нивото в зони, в които съществува опасност от експлозия. Сензорите могат да бъдат използвани в зони 0, 1, 2, респективно зони 20, 21, 22, както и в минно-добивната промишленост. GL сертификатът позволява използване в морски приложения.