1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Хигиеничен сензор за измерване на гранични нива специално за взривоопасни зони

Хигиеничен сензор за измерване на гранични нива специално за взривоопасни зони

Надеждният начин за регистриране на гранични нива – LMT

  • Разрешен за ATEX зони от категория 3D/3G
  • Позволява настройка с IO-Link за други среди, например алкохоли
  • Съобразена с хигиенните принципи конструкция с концепция за уплътненията, която не изисква поддръжка
  • Устойчив на удари и вибрации в здрав корпус от неръждаема стомана
  • "Plug & Play" – фабрично предварително зададена стойност за среди на базата на масло

Регистриране на гранични състояния в експлозивна атмосфера
Семейството на LMT контролира сигурно нивото в резервоарите във взривоопасни зони. Може да бъде използван и в зони 2 и 22.

Позволява използване в приложения с храни
С висококачествените материали на корпуса, например неръждаема стомана V4A (1.4404) и PEEK, сензорът изпълнява всички изисквания за хигиенните системи. Тук се включват и сертификати, например EHEDG и FDA.

Един сензор за всички среди
LMT може да се настройва почти за всички течни и пастообразни среди, както и прах.
С помощта на два превключващи изхода с независимо регулиране е възможно различаване на две среди в едно и също приложение. Задаването на параметри става удобно чрез IO-Link.