1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Трансмитер за ниво LR9020 с херметичен корпус и IO-Link задаване на параметри

Трансмитер за ниво LR9020 с херметичен корпус и IO-Link задаване на параметри

Непрекъснато измерване на нивото с аналогов изход и IO-Link

  • Аналогов изход, превключващ изход и предаване на технологични данни чрез IO-Link
  • Удобно задаване на параметри през IO-Link с помощта на компютър или IO-Link управляващ модул
  • Дължина на сондите 10...160 cm
  • Дължината на сондата може да бъде намалена при необходимост
  • Малки размери за монтажни условия с ограничено място

Устойчив и надежден
LR9020 устоява надеждно на тежките условия на работа или на действието на системите за почистване с вода с високо налягане. Благодарение на малките си размери може да се инсталира и в тясно пространство. Цифровата IO-Link комуникация предотвратява смущенията при предаване на измерените стойности.

Модулната структура - основа на успеха
Благодарение на възможността за скъсяване или подмяна на специалните сонди, LR намалява времето на складово съхранение и опростява смяната.

С възможност за удобно регулиране
Още преди монтажа потребителят може да зададе параметри на сензора през IO-Link от компютъра. Записът данни на задаването на параметри може да бъде копиран за други сензори, например за конструктивно идентични съоръжения.