You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Оценка на температури до 600 °C: TR с нов облик

Оценка на температури до 600 °C: TR с нов облик

Подобрен дисплей и обработващ модул за сензори Pt100/Pt1000

  • Еднозначно маркиране на "добрите зони": програмируем червено-зелен дисплей
  • Бързо и лесно управление с 3 бутона с меню VDMA
  • Визуализация на състоянията на превключване с помощта на отчетливи светодиоди
  • Гъвкава инсталация благодарение на модулната концепция
  • Варианти с аналогов (4...20 mA / 0...10 V) или превключващ изход (2 x PNP/NPN)

Едно устройство за много сензори
Обработващата електроника от тип TR е универсално устройство за управление и показване за свързване със сензори PT100/PT1000 (серии TT, TM и TS)

Автоматично разпознаване на сензора
Електрониката разпознава сама дали е свързан Pt100, или Pt1000 независимо от това дали се касае за свързване с два, три или четири проводника.

Голям обхват на измерване
Благодарение на разширения обхват на измерване -100...600 °C могат да бъдат решени почти всички задачи за температура, измерване и контрол в промишлеността и преработвателната техника. Разбира се, ifm предлага подходящи температурни сензори за тази цел.