1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Нови мехатронни вградени сензори за обемен разход с дисплей

Нови мехатронни вградени сензори за обемен разход с дисплей

Умният: Сензор за обемен разход с поплавък

  • С интегрирани характеристични криви за вода и масла
  • С интегрирано измерване на температурата
  • Не е необходима подаваща/отвеждаща линия
  • Възможно е червено/зелено превключване за технологичните стойности
  • Много кратко време за реакция < 10 ms

Мехатронен сензор за поток
Сензорът за поток работи на принципа на пружинното бутало: Намиращото се в клапанното седло на корпуса бутало се повдига от протичащата течност срещу силата на пружината.
Следенето на положението на буталото става със сензор за магнитно поле и се извежда под формата на аналогов сигнал. Силата на пружината осъществява сигурното връщане на буталото в изходно положение при намаляване на потока. Това предопределя независещия от положението монтаж на сензора за поток и предотвратява обратния поток.
Сензорната глава може да се върти на 360°, което позволява оптимално отчитане във всякакво положение.