You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Непрекъснато измерване на нивото в среда с неблагоприятни условия

Непрекъснато измерване на нивото в среда с неблагоприятни условия

Сензор за ниво LR с нова конструкция и с разширени функции

  • Монтажната корекция позволява инсталация, която не зависи от дължината
  • Температура на средата до 100 °C
  • Симулационна функция улеснява тестването на софтуера на съоръжението
  • Автоматично разпознаване на дължината на сондата
  • Дължина на сондите 15...200 cm

Приложение
Неблагоприятните условия на работа или високите температури не влияят на LR2050. Дори монтажът в тясно пространство или регистрирането на масла с коаксиална тръба не е проблем за LR.
Благодарение на монтажната корекция и модулната концепция LR се адаптира гъвкаво към всяко приложение.

Модулната структура - основа на успеха
Благодарение на възможността за скъсяване или подмяна на специалните сонди, LR намалява времето на складово съхранение и опростява смяната.

Удобна настройка
Още преди монтажа потребителят може да зададе параметри на сензора през IO-Link от компютъра. При необходимост монтажната корекция става на място с натискане на бутон.

Допълнително оборудване (поръчват се отделно):