1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Компактен мехатронен вграден сензор за обемен разход с блокиране на обратния поток

Компактен мехатронен вграден сензор за обемен разход с блокиране на обратния поток

Нов сензор за поток - вече и за малки количества

  • Обхват на измерване 0,2...4 l/min
  • Компактна форма
  • Много кратко време за реакция от ≤ 10 ms
  • Не е необходима подаваща/отвеждаща линия
  • Независим от колебанията на налягането и температурата

Мехатронен сензор за поток
Новият сензор за поток от серия SBY работи на принципа на пружинното бутало. Намиращото се в клапанното седло на корпуса бутало се повдига от протичащата течност срещу силата на пружината.
Следенето на положението на буталото става с индуктивен сензор при подаване на двоичен сигнал. Силата на пружината осъществява сигурното връщане на буталото в изходно положение при намаляване на потока. Това предопределя независещия от положението монтаж на сензора за поток и предотвратява обратния поток.
Точките на превключване могат да бъдат лесно настроени и фиксирани с винта за регулиране. Устойчивото механично изпълнение позволява употребата при неблагоприятни условия на околната среда. Устройствата не изискват поддръжка.