1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Калориметричен реометър за течности и газове

Калориметричен реометър за течности и газове

Нов мащаб в термичното измерване на потока!

  • С характеристични криви за вода, масла, гликол и въздух
  • Кратко време за реакция и интегрирано измерване на температурата
  • Възможно е червено/зелено превключване за технологичните стойности
  • Вътрешният диаметър на тръбата с възможност за регулиране 15...400 mm
  • Оптимална ориентация чрез възможност за въртене на технологичната връзка

Принцип на измерване
Сензорът за обемен разход от серия SA работи по калориметричния принцип на измерване. На измервателния накрайник има два измервателни елемента и един топлинен източник. Използва се физическият ефект, при който протичащата среда приема и отвежда топлинна енергия. Възникналата промяна на температурата е мярка за потока.

Функция на устройството
Създадена е концепцията на новия сензор тип SA за откриване и измерване на течения и температура включително и за големи вътрешни диаметри на тръбите до 400 mm. Той предлага най-различни възможности за приложение. Превключващите изходи, аналоговите сигнали и IO-Link предлагат разнообразни възможности за допълнителна обработка на сигналите. Така потребителят вече е оборудван за Индустриална революция 4.0.