1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Вградени сензори за обемен разход на потока Vortex с удобен дисплей

Вградени сензори за обемен разход на потока Vortex с удобен дисплей

Алтернативата: Вихров сензор вместо лопатково колело

  • Интегрирано измерване на температурата
  • Електронен завъртащ се многоцветен дисплей
  • По избор със завъртащи се G и R технологични връзки
  • С възможност за регулиране на червено/зелено превключване за технологичните стойности
  • Използва се за вода със и без проводимост (дейонизирана вода)

Завихрянето като мярка за потока
Течащата среда създава при монтирания в измервателната тръба елемент завихряния от двете страни, които зависят от нейната скорост и се регистрират от пиезокерамичен сензор. При известно сечение от броя на вихровите сривове може да бъде определено измерването на дебита.
Този метод за определяне на дебита, известен като вихров принцип на измерване, е в максимална степен независим от колебанията на налягането и температурата на средата. Благодарение на своето просто функционално устройство сензорът позволява производството на ценово изгодни сензори за измерване на дебита.
Информацията за актуалния поток и температура се извежда по избор като нормиран токов сигнал (4...20 mA), като честотен сигнал, превключващ изход или през IO-Link.


Текущ бюлетин