1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Флуидни сензори за процеси
  4. Сензор за налягане PN с още по голям комфорт на управление и подобрена визуализация

Сензор за налягане PN с още по голям комфорт на управление и подобрена визуализация

Актуализация за поръчващия: Сензор за налягане PN с нов облик

  • Еднозначно маркиране на "добрите зони": програмируем червено-зелен дисплей
  • Оптимална ориентация чрез възможност за въртене на технологичната връзка
  • Бързо към точката (на превключване): Управление с 3 бутона с меню VDMA
  • Визуализация на състоянията на превключване с помощта на отчетливи светодиоди
  • Може да бъде идентифициран и след години: незаличим надпис с лазер на VA корпуса

Целият пакет има решаващо значение
След 20 години успешна история на сензорите за налягане на ifm в тясно сътрудничество с потребителите е създадена новата генерация PN сензори. Те убеждават с модерен, но едновременно с това и удобен за използване от потребителя дизайн. Висока защита срещу претоварване, IP 67 и трайното лазерно надписване правят новите PN перфектния партньор и в най-тежките условия.

Всичко с един поглед
При един и същ размер дисплеят е увеличен още веднъж, а двата светодиода за състоянието на включване, разположени при сензорната глава, се виждат отчетливо от всички страни. Дисплеят може да бъде превключен от "червена" индикация на червено-зелена. По този начин се акцентират състоянията на превключване или се създава отделен цветен прозорец.

Лесно приспособяване
Завъртете навития сензор във всяко направление: Това също е възможно при новите PN, както и възможността за монтиране във всякакви положения чрез монтажната скоба от допълнителното оборудване.