1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Системи за обратна връзка за клапани и актуатори

Системи за обратна връзка за клапани и актуатори

Индуктивен двоен сензор за постоянен и променлив ток с пространство за свързване

  • С дълъг експлоатационен живот благодарение на устойчивия корпус
  • Лесни за окабеляване
  • Трайна четливост на лазерно гравираната типова табелка, включително и във влажна среда
  • Добре видима индикация за състоянието на изхода

Обратна връзка за крайното положение на актуаторите
Двойният сензор съдържа два индуктивни сензора в един устойчив корпус с клас на защита IP 67. Той дава позицията на две крайни положения. Той разполага с актуаторна схема, която замества допълнителния проводник към електромагнитния клапан.

По-бързо и по-лесно свързване
По избор актуаторната схема разполага със стандартизирано винтово съединение M20 x 1. Практично е и голямото пространство за свързване, което позволява лесно и бързо свързване. Освен това отпада необходимостта от ново свързване при смяна на сензор благодарение на свалящия се клемен блок. За устройството се подготвя UL сертифициране.


Текущ бюлетин