You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Сензори с червена светлина с миниатюрни размери

Сензори с червена светлина с миниатюрни размери

Тази миниатюрна нова фотоклетка O8 е следващата голяма стъпка

  • Изключително надеждно подтискане на задния фон
  • Обхват на измерване до 80 мм независимо от цвета
  • Прецизно и надеждно разпознаване на много малки обекти дори да са с тъмна или блестяща повърхност
  • Предлага се с кабел или с M8 3- и 4-пинов щекер
  • Много лесна настройка и смяна на сензора благодарение на IO-Link

Оптичен миниатюрен сензор с много голяма прецизност
Новият, високопроизводителен O8 е предназначен за приложения с ограничено пространство, например в манипулационната техника и роботиката. Въпреки миниатюрната форма сензорът достига диапазон на действие от 80 mm, независещ от цвета и гланца на повърхността, която трябва да бъде регистрирана. Освен това потискането на фона работи особено надеждно и прецизно и при регистрирането на най-малките, плоски или рефлектиращи обекти. Дори и при непрекъснато променящите се фонове, като например при използване в роботизирани ръце, новият O8 се справя успешно.
 

Сигурно и ефективно с IO-Link
Диапазоните на действие могат да се настройват или обучават удобно и с точност до милиметър чрез IO-Link. Отпада изискващото усилия калибриране на разстоянието от сензора до обекта. Новите сензори се предлагат с предварително настроени диапазони на действие. Със своята надеждност и прецизност те са много напред в сравнение с повечето от обичайно използваните устройства.