You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Нововъведения в продуктите
  3. Сензори за позиция
  4. Индуктивни сензори с IO-Link

Индуктивни сензори с IO-Link

Нови индуктивни сензори за интелигентен контрол на позицията

  • Точен контрол на позицията – предаване на разстоянието като линеаризирана технологична стойност
  • Много висока повтаряемост на позициониране
  • С универсални приложения благодарение на големия температурен диапазон -40…85 °C
  • Позволява настройка през IO-Link нормално затворен/нормално отворен изход, както и PNP/NPN

Много повече от импулсен генератор!
Новите индуктивни сензори на ifm с IO-Link предлагат много възможности в един датчик. Могат да се използват като превключващи сензори с регулируема точка на превключване или като измервателни системи с предавана на стойност по IO-Link. В много възможни комбинации изходният сигнал може да бъде параметризиран, като нормално затворен / нормално отворен, PNP или NPN. Това позволява редуциране на броя на вариантите и намалява на разходите за складиране.

Възможно най-голяма прецизност
Новите сензори са такива, че регистрират и най-малките промени. Дори и въртенето без радиално биене на вретеното или напрежението в циркулярния диск се разпознават надеждно. Когато целта напусне зоната на регистрация или се доближи твърде много до повърхността на сензора, може да последва предупреждение. Всички получени данни могат да бъдат предадени и записани през IO-Link. Тази нова разработка няма конкуренция.